SICK施克电感式接近开关

型 号:IM12-06BPS-NC1
价 格:0元
 详细介绍
M8 - M30的外形尺寸可选
• 感应范围从1.5mm - 20mm
• DC,AC或AC/DC型号可选
• 可为客户定制型号
• 有电缆或插头等多种连接方式
IM12-06BPS-NC1
IM12-06BNS-NC1
IM12-06BPO-NC1
IM12-10NPS-NC1
IM12-10NNS-NC1
IM18-10BPS-NC1
IM18-10BNS-NC1
IM18-10BPO-NC1
IM18-20NPS-NC1
IM18-20NNS-NC1
IM30-20BPS-NC1
IM30-20BNS-NC1
IM30-40NPS-NC1
IM30-40NNS-NC1
IM30-22BPS-ZCK
IM30-22BPO-ZCK
IM18-12BPS-ZCK
IM08-03BPS-ZT1
IM08-03BPS-ZW1
IM08-06NPS-ZW1
IM08-06NNS-ZW1
IM08-06NPS-ZT1
IM12-06BPS-ZW1
IM12-04BNS-ZC1
IM12-06BPS-ZC1
IM12-10NPS-ZW1
IM12-10NNS-ZW1
IM12-10NPS-ZC1
IM18-12BPS-ZW1
IM18-12BNS-ZW1
IM18-12BPS-ZC1
IM18-20NPS-ZW1
IM18-20NPS-ZC1
IM30-22BNS-ZW1
IM30-22BPS-ZC1
IM30-40NPS-ZC1
IM08-03BNS-ZW1
IM18-20NNS-ZW1
IM12-06BNS-ZC1
IM30-22BNS-ZC1
IM30-40NNS-ZC1
IM18-20NPS-ZWB
IM18-20NNS-ZC1


 

Powered by PageAdmin CMS